Списък на предлаганите Услуги


За подробна информация и конкретни въпроси тел. 02 987 77 88, 02 989 8736

Нотариалната кантора извършва всички видове нотариални удостоверявания, предвидени в закона и по специално:

1. Сделки с недвижими имоти/продажби, замени, дарения, договор за издръжка и гледане и др.

2. Ипотеки

3. Нотариални завещания

4. Договор за доброволна делба на имоти

5. Подготовка и удостоверяване подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни;

6. Удостоверяване верността на преписи от официални и частни документи /подготовка на тръжни книжа/

7. Връчване на нотариални покани

8. Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за прехвърляне на дружествени дялове, акции, цесия и други корпоративни сделки.

9. Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за заем, наем, лизинг, авторски права и др.

10. Консултации, подготовка и удостоверяване на брачни договори

 

По искане на клиента нотариусите консултират, участвуват в преговори и изцяло подготвят документите по предходния пункт.
Създадената организация на дейност ни дава възможност до извършваме предвидените по закон удостоверявания в офиса или дома на клиентите.