За връзка с нас използвайте следните координати


Кантора Енчев
1111 София,
Шипченски проход № 47, ет.2
България
Tel 02 987 77 88
Fax: 02 989 87 36
en4evi@abv.bg
www.notary-notrix.com