Нотариус
Енчо Енчев

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св.Св. Климент Охридски” през 1976г. Специализирал е вещно и корпоративно право като следдипломна квалификация. Бил е на ръководна позиция в Комисията за финансов надзор и участвал в екипи, разработвали основни нормативни документи, регулиращи сделките с ценни книжа, финансови инструменти и стартиране на дейността на Българска фондова борса/1996 г./. От 1993 е вписан като адвокат. От 2000г. е вписан като нотариус под № 367 в регистъра на Нотариалната камара на Република България.

Илиян Сергеев Цветанов – помощник-нотариус

завършил Юридическия факултет на Софийския университет, магистър по специалност “Право”

Екипът ни включва още петима административни служители с необходимите познания и опит за бързо и качетвено обслужване на клиентите и партньорите ни.